News

Energia

Kertművelés

Ökológia

Képeinkből

ludverc2014038 dscf4548 102 Balassa János grac2015032 ludverc2015l213 809 OLYMPUS DIGITAL CAMERA ludverc2015r083 hpim0626 16 Pásztorház a 80-as években 364 hpim6869 Fő u. 16. 2000-ben ludverc2015l067 dscf1094_lud dscf3857 majusfa20160025 dscf0903_lud dscf2651

Hírcsoportok

Vallási élet

Valkonyán nincsen plébános, se plébánia hivatal, se templom, csak egy kápolna, ahol alkalmanként szentmisét tartanak. Harang viszont van. Ez némi magyarázkodást igényel. Íme:

A hívők vallási élete a történelmi egyházak esetében rend szerint templomokhoz kötődik. Köszönhető ez annak, hogy intézményeik területi elven működnek. Fontos területi egység a plébánia vagy parókia. Egy-egy plébánia területe több falut is magában foglalhat, s ezen falvak nem mindegyikében van templom. Talán van egy kápolna, vagy még az sincs. Viszont nagyobb települések (Pl. Nagykanizsa) lelkipásztori ellátását több plébánia szolgálja.

Valkonya katolikus szempontból a szombathelyi püspökséghez, azon belül a bánokszentgyörgyi plébániához tartozik (Tel.: 93 / 346 028), a plébános Decs István. A környéken jobbára katolikus templomok és plébániák vannak.
Református templom és lelkészi hivatal legközelebb Nagykanizsa, Kálvin tér 1. számon található (Tel.: 93 / 311 483).
Evangélikus lelkészi hivatal Nagykanizsa, Csengery u. 37-ben (Tel.: 93 / 311 320).

Ahol a nagy egyházak intézményi működése elégtelen, ott a vallási élet a magánéletbe szorul vissza, vagy a hiányosságokat a kisegyházak próbálják betölteni. Egyéb adatok a telefonkönyvben.

Valkonya régi (katolikus) temploma a török időkben elpusztult, s azóta újabb nem épült. Vasárnapi és ünnepnapi istentiszteletre (szentmisére) a valkonyai hívek eljártak a környékbeli templomokba. Miután a valkonyai haranglábat átalakították kápolnává, alkalmanként ott is tartanak szentmisét. Hitoktatás az iskolában folyt, de amikor az iskolában beszüntették a hitoktatást, a gyerekek jártak át Borsfára. Manapság iskolába is, hitoktatásra is Borsfára járnak a gyerekek.

Egyfelől nézve azt mondhatnánk, hogy a jelen vallási helyzet – intézmények hiányában – sivár. Másfelől viszont a helyzet modern megoldásokat sürget: kevés pap lévén, a világi (civil) hívőknek kell magukra vállalni az evangélium hirdetésének és az egyházszervezésnek korábban a klérus által kisajátított feladatait.

Ha nálunk időző Kedves Vendégeink vasárnap vagy ünnepnap szentmisére kívánnak menni, ajánlani tudjuk Nagykanizsa valamelyik templomát,
vagy a közelebb lévő Sormás plébániatemplomát,
Becsehely valamelyik templomát,
Borsfa lelkészség templomát,
vagy az oltárci templomot.

Ezek mindegyikében minden vasár- és ünnepnapon van szentmise. A kezdési időpontok a plébánosok bokros teendői miatt olykor változnak, erre vonatkozóan szíveskedjenek náluk érdeklődni!