News

Energia

Kertművelés

Ökológia

Képeinkből

majusfa20160078 ludverc2015r056 Horváth Ilona, Horváth Jánosné, Horváth János,Horváth Magdolna, Hermán Sándor, Horváth Mária OLYMPUS DIGITAL CAMERA Ludvércjárás Valkonyán 2011 turistahaz00032 alkototabor2012064 OLYMPUS DIGITAL CAMERA ludverc2012091 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA valkonya_jatszoter129 ludverc2015l044 Argentina, Dél- Amerika, Domina Zsóka 2012 Ugrálás: nem lehet megúnni Ludvércjárás Valkonyán 2011 OLYMPUS DIGITAL CAMERA valkonya_jatszoter001 ludverc_00009 210 ludverc2015l157

Hírcsoportok

Vallási élet

Valkonyán nincsen plébános, se plébánia hivatal, se templom, csak egy kápolna, ahol alkalmanként szentmisét tartanak. Harang viszont van. Ez némi magyarázkodást igényel. Íme:

A hívők vallási élete a történelmi egyházak esetében rend szerint templomokhoz kötődik. Köszönhető ez annak, hogy intézményeik területi elven működnek. Fontos területi egység a plébánia vagy parókia. Egy-egy plébánia területe több falut is magában foglalhat, s ezen falvak nem mindegyikében van templom. Talán van egy kápolna, vagy még az sincs. Viszont nagyobb települések (Pl. Nagykanizsa) lelkipásztori ellátását több plébánia szolgálja.

Valkonya katolikus szempontból a szombathelyi püspökséghez, azon belül a bánokszentgyörgyi plébániához tartozik (Tel.: 93 / 346 028), a plébános Decs István. A környéken jobbára katolikus templomok és plébániák vannak.
Református templom és lelkészi hivatal legközelebb Nagykanizsa, Kálvin tér 1. számon található (Tel.: 93 / 311 483).
Evangélikus lelkészi hivatal Nagykanizsa, Csengery u. 37-ben (Tel.: 93 / 311 320).

Ahol a nagy egyházak intézményi működése elégtelen, ott a vallási élet a magánéletbe szorul vissza, vagy a hiányosságokat a kisegyházak próbálják betölteni. Egyéb adatok a telefonkönyvben.

Valkonya régi (katolikus) temploma a török időkben elpusztult, s azóta újabb nem épült. Vasárnapi és ünnepnapi istentiszteletre (szentmisére) a valkonyai hívek eljártak a környékbeli templomokba. Miután a valkonyai haranglábat átalakították kápolnává, alkalmanként ott is tartanak szentmisét. Hitoktatás az iskolában folyt, de amikor az iskolában beszüntették a hitoktatást, a gyerekek jártak át Borsfára. Manapság iskolába is, hitoktatásra is Borsfára járnak a gyerekek.

Egyfelől nézve azt mondhatnánk, hogy a jelen vallási helyzet – intézmények hiányában – sivár. Másfelől viszont a helyzet modern megoldásokat sürget: kevés pap lévén, a világi (civil) hívőknek kell magukra vállalni az evangélium hirdetésének és az egyházszervezésnek korábban a klérus által kisajátított feladatait.

Ha nálunk időző Kedves Vendégeink vasárnap vagy ünnepnap szentmisére kívánnak menni, ajánlani tudjuk Nagykanizsa valamelyik templomát,
vagy a közelebb lévő Sormás plébániatemplomát,
Becsehely valamelyik templomát,
Borsfa lelkészség templomát,
vagy az oltárci templomot.

Ezek mindegyikében minden vasár- és ünnepnapon van szentmise. A kezdési időpontok a plébánosok bokros teendői miatt olykor változnak, erre vonatkozóan szíveskedjenek náluk érdeklődni!