News

Energia

Kertművelés

Ökológia

Képeinkből

ludverc2015r081 majusfa2017116 valkonya_ludverc0155 ludverc2014181 Gondozó Katalin, Szakos Marika, Borsos Juli, Nagy Jenő, Kútfej  Mária,, Bogár Marika majusfa2017146 ludverc2015l111 majusfa2012007 278 OLYMPUS DIGITAL CAMERA Argentina, Dél- Amerika, Domina Zsóka 2012 Valkonya gyereknap2017035 vegyes-026 valkonya_ludverc0065 ludverc2015l011 dscf3811 Ugrálás: nem lehet megúnni OLYMPUS DIGITAL CAMERA Meggyvágó valkonya_ludverc0162

Hírcsoportok

Vallási élet

Valkonyán nincsen plébános, se plébánia hivatal, se templom, csak egy kápolna, ahol alkalmanként szentmisét tartanak. Harang viszont van. Ez némi magyarázkodást igényel. Íme:

A hívők vallási élete a történelmi egyházak esetében rend szerint templomokhoz kötődik. Köszönhető ez annak, hogy intézményeik területi elven működnek. Fontos területi egység a plébánia vagy parókia. Egy-egy plébánia területe több falut is magában foglalhat, s ezen falvak nem mindegyikében van templom. Talán van egy kápolna, vagy még az sincs. Viszont nagyobb települések (Pl. Nagykanizsa) lelkipásztori ellátását több plébánia szolgálja.

Valkonya katolikus szempontból a szombathelyi püspökséghez, azon belül a bánokszentgyörgyi plébániához tartozik (Tel.: 93 / 346 028), a plébános Decs István. A környéken jobbára katolikus templomok és plébániák vannak.
Református templom és lelkészi hivatal legközelebb Nagykanizsa, Kálvin tér 1. számon található (Tel.: 93 / 311 483).
Evangélikus lelkészi hivatal Nagykanizsa, Csengery u. 37-ben (Tel.: 93 / 311 320).

Ahol a nagy egyházak intézményi működése elégtelen, ott a vallási élet a magánéletbe szorul vissza, vagy a hiányosságokat a kisegyházak próbálják betölteni. Egyéb adatok a telefonkönyvben.

Valkonya régi (katolikus) temploma a török időkben elpusztult, s azóta újabb nem épült. Vasárnapi és ünnepnapi istentiszteletre (szentmisére) a valkonyai hívek eljártak a környékbeli templomokba. Miután a valkonyai haranglábat átalakították kápolnává, alkalmanként ott is tartanak szentmisét. Hitoktatás az iskolában folyt, de amikor az iskolában beszüntették a hitoktatást, a gyerekek jártak át Borsfára. Manapság iskolába is, hitoktatásra is Borsfára járnak a gyerekek.

Egyfelől nézve azt mondhatnánk, hogy a jelen vallási helyzet – intézmények hiányában – sivár. Másfelől viszont a helyzet modern megoldásokat sürget: kevés pap lévén, a világi (civil) hívőknek kell magukra vállalni az evangélium hirdetésének és az egyházszervezésnek korábban a klérus által kisajátított feladatait.

Ha nálunk időző Kedves Vendégeink vasárnap vagy ünnepnap szentmisére kívánnak menni, ajánlani tudjuk Nagykanizsa valamelyik templomát,
vagy a közelebb lévő Sormás plébániatemplomát,
Becsehely valamelyik templomát,
Borsfa lelkészség templomát,
vagy az oltárci templomot.

Ezek mindegyikében minden vasár- és ünnepnapon van szentmise. A kezdési időpontok a plébánosok bokros teendői miatt olykor változnak, erre vonatkozóan szíveskedjenek náluk érdeklődni!